Daily News

News descriptions

Nieuwe wetgeving

Sinds 13 maart 2020 is het vormingsmoment voor begeleiders niet langer verplicht.

U hoeft dus niet langer een attest voor te leggen aan het gemeentebestuur als u zich wilt laten registreren op het voorlopig rijbewijs van de kandidaat-chauffeur die u gaat begeleiden. Het gaat hier om een beslissing die te maken heeft met de manier waarop de verplichting tot stand kwam, niet over de toegevoegde waarde van het vormingsmoment zelf, waar zowel de overheid als de rijscholen nog steeds pal achter staan. De Vlaamse regering kijkt dan ook na hoe ze het vormingsmoment in de toekomst alsnog kan herinvoeren. Kom regelmatig hier terug om op de hoogte te blijven!

Intussen kan u wél nog steeds vormingsmomenten volgen, maar dan wel op vrijwillige basis. Raadpleeg daarvoor uw lokale rijschool.

Image news
Daily News
Subscribe to